Mobirise

Privacy beleid


Persoonsgegevens alsmede adres- en e-mail gegevens worden door TopMoto strikt vertrouwelijk behandeld en niet ter beschikking gesteld aan andere partijen. Het versturen van aanbiedingen en andere commerciële uitingen aan de klant geschiedt alleen met uitdrukkelijke toestemming van de klant.


TopMoto respecteert uw gegevens en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. De door u verstrekte gegevens worden bijgehouden in een databestand en worden uitsluitend gebruikt voor aflevering van een bestelling en bij de afhandeling van door u verstrekte opdrachten inzake uw voertuig.


Persoonsgegevens zullen door TopMoto niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan TopMoto, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.


U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen op uw verzoek ook worden gewijzigd of verwijderd.footer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

kijk voor nieuws op onze social media pagina's